مغزی کوپل رادیاتور


فروش
2018/10/22
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خیابان طالقانی بعد از چهارراه مفتح جنب بانک کشاورزی بن بست زهره پلاک 3
توضیح:

  جهت اتصال هر چند بلوک ویا هر پره رادیاتور بهم دیگر نیاز به مغزی رادیاتور با واشر مخصوص جهت آب بندی  میباشد .


این مغزی رادیاتور ها مخصوص و خاص بوده .خاص بودن این نوع مغزی اینست که روی یک قرقره دو جهت دنده حرکت وجود دارد جهت چپ وجهت راست بایک فاصله برای استقرار واشر مخصوص آب بندی  ودر دوطرف مغزی لول که دارای درز ارتجاعی نیز میباشد دو فرورفتگی وجود دارد که از داخل محل درگیری مغزی با آچار مخصوص رادیاتور ( طول این آچار ها غالبا حدود یکمتر ازجنس میلکرد ضخیم ودارای دسته از یک طرف و لبه درگیری از طرف دیگر که به راحتی داخل مغزی رفت و آمد دارد . و قطر میله آچار باید نصف قطر مغزی  نمره ۱ اینچ  رادیاتور  ) میباشد نقش آچار رادیاتور هنگام حرکت یا دوپره را از هم باز و یا بهم نزدیک و متصل نموده و واشر بین دوجهت دوپره را آب بندی موده . هرچقدر واشر ومغزی مرغوب باشد نصب پره ها  قابل اطمینان خواهد بود


 .


 


 


 


  


 


 


 

تلفن: 77555762-021
موبایل: 1808796-0936

اشتراک اطلاعات مفید
صفاکالا