آموزش حسابداری ویژه بازار کار


تدریس خصوص - دروس خصوص
2019/04/20
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
منطقه شهری: تبریز
آدرس: 17 شهریور قدیم,کوچه گنجعلی بیگ ,شرکت حسابداران خبره آذربایجان
توضیح:

آموزش حسابداری ویژه بازار کار دوره ای است کارا و مفید برای افرادی که میخواهند در حرفه حسابداری وارد شوند. آموزش حسابداری ویژه اشتغال یک کارگاه آموزش حسابداری عملی است که برای افراد جویای کار طراحی گردیده است و شامل سرفصل های زیر میباشد:


حسابداری مقدماتی


1.اطلاعات پایه و مقدماتی/ 2.صندوق و تنخواه گردان / 3.بانک و رفع مغایرت بانکی / 4.حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی / 5.اسناد دریافتنی و اسناد در جریان وصول / 6.اسناد پرداختنی / 7.هزینه ها و درآمدها / 8.خرید و برگشت از خرید و روش ادواری / 9.فروش و برگشت از فروش / 10.موجودی کالا و روش دائمی / 11.پیش دریافت و پیش پرداخت / 12.دارائی های ثابت / 13.سپرده ها و سرمایه / 14.جاری شرکاء


حسابداری مدیریتی


15.حقوق و دستمزد / 16.کالای در راه / 17.تسهیلات و اعتبارات / 18.استهلاک انباشته دارائیها / 19.ذخایر / 20.اندوخته ها / 21.بستن حساب ها و تهیه گزارشات مالی / 22.بهای تمام شده / 23.حساب های انتظامی / 24.ساختار اصلی نرم افزار یا کدینگ / 25.تحریردفاتر قانونی / 26.تنظیم اظهار نامه مالیاتی / 27.تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده.


ارائه گواهینامه پایان دوره مرکز حسابداران خبره آذربایجان

آدرس وب سایت: https://t.me/azarcaa
تلفن: 04135570542
موبایل: 09142216080

اشتراک اطلاعات مفید
صفاکالا