نرم افزار مالیاتی


الکترونیک
2017/08/02
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
منطقه شهری: سناباد
آدرس: مشهد مجموعه توسعه سیستمهای کامپیوتری توسکا
توضیح:

 


مشاوره مالیاتی


نرم افزار مالیاتی شامل:


نمونه اظهارنامه های مالیاتی و دستورالعمل تکمیل آنها


فهرست جرائم ، تشویق ها ، معافیت ها و تکالیف مودیان بر اساس قوانین مالیاتی


نمونه فرم های مالیاتی


ضرایب تشخیص درامد


متن کامل قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت تنقیح شده


مدیریت شخصی (امکان ثبت سوابق مالیاتی)


واژه نامه تفصیلی


مجموعه کاملی از قوانین و مقررات مالیاتی شامل :


·         بخش نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی


·         آیین نامه ها و تصویب نامه های هیات وزیران


·         آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی


·         آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری


·         فرامین رهبری


وسایر قوانین مالیاتی در موضوعات :


تخفیف ها و معافیت های مالیاتی ، حسابداران رسمی ، قوانین بودجه ، برنامه های 4 و 5 توسعه ، مالیات های غیر مستقیم ، سرمایه گذاری خارجی ، اسناد و اوراق ، نظام صنفی ، حمایت از آزادگان و حقوق معلولان ، مهریه ، ارث ، موافقت نامه های مالیاتی ایران با سایر کشورها


امکانات نرم افزار :


نمایش مستقیم قوانین و مقررات مربوط به مواد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کنار هر ماده


ارتباط بین قوانین و مقررات مربوط به یکدیگر


امکان بروز رسانی مجموعه از طریق اینترنت


جستجوهای مختلف بر اساس شماره عنوان ، تاریخ ، مرجع تصویب کننده ، شماره ماده ، متن و...

آدرس وب سایت: vakilya.com
تلفن: 05138433160
موبایل: 09354776006

اشتراک اطلاعات مفید
صفاکالا