ثبت شرکت و انجام کلیه امور مالی و حسابداری


خدمات دیگر
2018/01/08
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه شهری: سعادت آباد
آدرس: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه علی اکبر (12) پلاک 20 طبقه 5 واحد 502
توضیح:

سامانه تخصصی امور ثبتی در مناطق آزاد و تهران


 


1- اخذدفاترپلمپوکداقتصادیوکارتبازرگانی


2-ثبتشرکتوبرندوثبتطرحصنعتیواختراع


3- طراحیلوگو


4- خدماترتبهبندی


5- انحلالشرکتهاوتغییراتوتصمیمات


6-افزایشسرمایهونقلوانتقالسهام


7- بازرسیکالا


8-اخذجوازتاسیس       


 


       www.saadatandishan.ir

تلفن: 02141616
موبایل: 09129220850

اشتراک اطلاعات مفید
صفاکالا